Κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδας  www.webwin.gr
Κεντρική σελίδα. Δραστηριότητες. Σκοποί του Σ.Ε.Ε.Α. Εκδηλώσεις. Επικοινωνία. Ανακοινώσεις.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πιστοποιητικό

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ΄ 3707

Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχης υπηρεσιών ασφάλειας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΕΠΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λεωφ. Συγγρού 39, Τ.Κ. 11743

Τηλ. : 210-9246480

Ιστοσελίδα : www.seea.gr

E-mail : president@seea.gr   ,  billing@seea.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Loading...