Κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδας  www.webwin.gr
Κεντρική σελίδα. Δραστηριότητες. Σκοποί του Σ.Ε.Ε.Α. Εκδηλώσεις. Επικοινωνία. Ανακοινώσεις.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πιστοποιητικό

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ΄ 3707

Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχης υπηρεσιών ασφάλειας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΕΠΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ


Σκοποί του Σ.Ε.Ε.Α


  Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς:

1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών αυτού

   και γενικότερα του κλάδου των υπηρεσιών ασφαλείας στο σύνολό τους

   από νομικής, οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής άποψης.

2. Η ενθάρρυνση της συνεργασίας των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών

   Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων του κλάδου.

3. Πιστοποιητικό προαιρετικά κατ’ αρχήν για όλες τις εταιρείες μέλη μας,

   προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας -

   εγκατάστασης.

4. Συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς, συμβούλια, συνδιασκέψεις,

   εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με σκοπούς που

   επιδιώκει ο ΣΕΕΑ.

   Για το λόγο αυτό, κατόπιν επισήμου προσκλήσεως της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Υπηρεσιών Ασφαλείας (COESS) προς τον Πρόεδρο του ΣΕΕΑ μετέβησαν ο Πρόεδρος και ο Νομικός σύμβουλος του ΣΕΕΑ στις Βρυξέλλες, παρέστησαν και συμμετείχαν στις εργασίες του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της COESS.

   Εκεί ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο μας καθώς και για τις προοπτικές των επενδύσεων και έργων που προγραμματίζει η Ε.Ε. για τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή.

   Ενημερώσαμε το Δ.Σ. και γενικότερα τα μέλη της COESS κατά την εκεί παρουσία μας για τα υφιστάμενα προβλήματα και υποστηρίξαμε την πάγια θέση μας ότι ο ΣΕΕΑ αποτελεί το νόμιμο και αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου.

Επίσης θέσαμε υπ’ όψιν των αρμοδίων ότι θα διεκδικήσουμε όλα όσα έπρεπε να έχουν γίνει κατά το παρελθόν στο χώρο των ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, αλλά όμως δεν έγιναν καίτοι διοργανώσαμε Ολυμπιακούς Αγώνες.

   Από το 1996 μέχρι και σήμερα ο ΣΕΕΑ έχει προσφέρει πολλά και μαζί με τις εταιρείες μέλη του έχει συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο ασφαλούς κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα.

   Γνωρίζουμε τα υφιστάμενα προβλήματα και καταβάλουμε συνεχής προσπάθεια προς την επίλυσή τους.

   Για τους λόγους αυτούς ζητεί την συσπείρωση - συμπαράταξη και συμπαράσταση όλων όσων επιθυμούν την πρόοδο, ανάπτυξη και άνθιση του κλάδου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας.


Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ

  Οι εταιρείες του κλάδου μας παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας στο καταναλωτικό κοινό τόσο στον τομέα της ηλεκτρονικής προστασίας όσο και στον τομέα της φυσικής προστασίας.

   Ο κλάδος είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στη χώρα αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε να μην απαξιωθεί.

   Δεν θα αντιμετωπίσουμε το προαναφερόμενο πρόβλημα (απαξίωσης) μόνο εάν εισακουστούν οι προτάσεις μας από τους αρμόδιους φορείς και συμπεριληφθούν στον υπάρχοντα νόμο.

   Τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα μας ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η αύξηση της εγκληματικότητας από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, έχει σαν αποτέλεσμα να εντίνει τις ανησυχίες των πολιτών για λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας και ασφαλείας, τόσο της περιουσίας όσο και της ζωής.

   Οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΕΑ ανταποκρίθηκαν, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν αίσθημα ασφαλείας, διά αυτό έχουν αποκτήσει την καταξίωση και εκτίμηση όλων.