Κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδας  www.webwin.gr
Κεντρική σελίδα. Δραστηριότητες. Σκοποί του Σ.Ε.Ε.Α. Εκδηλώσεις. Επικοινωνία. Ανακοινώσεις.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πιστοποιητικό

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ΄ 3707

Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχης υπηρεσιών ασφάλειας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΕΠΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


¨ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

¨ ΣΥΣΦΙΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΟΥ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

¨ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

¨ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

¨ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ


Επικοινωνία