Κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδας  www.webwin.gr
Κεντρική σελίδα. Δραστηριότητες. Σκοποί του Σ.Ε.Ε.Α. Εκδηλώσεις. Επικοινωνία. Ανακοινώσεις.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πιστοποιητικό

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ΄ 3707

Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχης υπηρεσιών ασφάλειας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΕΠΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Το Δ.Σ. :


Πρόεδρος

Πάγκαλης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος

Πολίτης Παύλος

Γεν. Γραμματέας

Δελλής Ιωάννης

Ταμίας

Μαυροδόντης Σαράντος

Μέλη

Ηλιόπουλος Γεώργιος


Λιζέκας Βασίλειος


Χαρμπίλας Βασίλειος


Αβερκιάδης Διονύσιος


Κουκουζέλης Παναγιώτης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας ιδρύθηκε το Μάιο του 1996 με 204 ιδρυτικά μέλη.

Είναι το νόμιμο Πανελλαδικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου.

Αποτελεί την πολυπληθέστερη οργανωμένη παρουσία στο κλαδικό γίγνεσθαι με μέλη του μεγάλες και μικρές εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητάς τους την κατασκευή, εμπορία, συντήρηση, εγκατάσταση, μελέτη συστημάτων ασφαλείας γενικά ή την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Από την ίδρυσή του αποτέλεσε τον επίσημο εκφραστή της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρηματιών που επέλεξαν ως πεδίο δράσης τους την ίδρυση ή λειτουργία εταιρειών ασφαλείας.

Υπήρξε ο κύριος συνομιλητής της πολιτείας στην επεξεργασία του νόμου που αφορά τον κλάδο και έλαβε μέρος στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή από την πρώτη κλαδική σύμβαση εργασίας με τα συνδικάτα των εργαζομένων μας.

Ο ΣΕΕΑ με ειδικευομένους νομικούς άμεσα συμμετείχε στη σύνταξη του Ν. 2518/97 και λοιπών νομοθετημάτων που αφορούν τον κλάδο μας. Η θεσμοθέτηση της χορηγήσεως αδείας από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, η κατοχύρωση του επαγγέλματος και γενικότερα η αναβάθμιση του κλάδου είναι επιτεύγματα του ΣΕΕΑ.


Επικοινωνία